Shalom ♥

 
Matthew 5:44
But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you.
 
 
Acts 10:34‭-‬43
Peter began to speak: “I really understand now that God does not consider some people to be better than others. He accepts anyone who worships him and does what is right. It is not important what nation they come from. God has spoken to the people of Israel. He sent them the Good News that peace has come through Jesus Christ, the Lord of all people.
 
You know what has happened all over Judea. It began in Galilee after John told the people they needed to be baptized. You know about Jesus from Nazareth. God made him the Messiah by giving him the Holy Spirit and power. Jesus went everywhere doing good for people. He healed those who were ruled by the devil, showing that God was with him. We saw all that Jesus did in Judea and in Jerusalem. But he was killed. They put him on a cross made of wood.
 
But on the third day after his death, God raised him to life and let him be seen openly. He was not seen by everyone, but only by us, the ones God had already chosen to be witnesses. We ate and drank with him after he was raised from death. Jesus told us to go and speak to the people. He told us to tell them that he is the one God chose to be the Judge of all who are living and all who have died.
 
Everyone who believes in Jesus will have their sins forgiven through his name. All the prophets agree that this is true.”
 
 
Livet, Musik, Tro | | Kommentera |

There's no other song

This song is so dear to my heart. It changed my life last year, through the anointing of the Holy Spirit. ♥
 
 
 
Hälsa, Livet, Musik, Tro | | Kommentera |

Sanningar och löften

Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa.

Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom ur allt.

Han skyddar varje ben i hans kropp, inte ett enda skall krossas. Psaltaren 34:20-21

Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld. Psaltaren 34:23

 

Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, dig som man kallat ”den utstötte” ”Sion som ingen bryr sig om”.

Så säger Herren:

Jag skall resa Jakobs tält på nytt och förbarma mig över hans boningar. Staden skall byggas upp på sin kulle, och palatset stå på sin rätta plats.

Lovsång skall höras därifrån och glada skratt.

Jag skall göra dem flera, inte färre, jag skall göra dem ärade, inte ringa. Jeremia 30:17-19

 

Folken skall se din upprättelse, alla kungar se din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som Herren själv förkunnar, du blir en praktfull krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i din Guds händer.

Du skall inte längre kallas ”den övergivna” ditt land inte längre kallas ”den förskjutna”, utan du skall heta ”hon som jag har kär” och ditt land ”den äkta makan”.

Ty Herren har dig kär och ditt land skall äktas av honom. Som när en ung man äktar en flicka, så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta, och som brudgummen gläds åt sin brud, så skall din Gud glädjas över dig. Jesaja 62:2-5

 

 
 
 
Livet, Musik, Tro | | Kommentera |
Upp