Shalom ♥

 
Matthew 5:44
But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you.
 
 
Acts 10:34‭-‬43
Peter began to speak: “I really understand now that God does not consider some people to be better than others. He accepts anyone who worships him and does what is right. It is not important what nation they come from. God has spoken to the people of Israel. He sent them the Good News that peace has come through Jesus Christ, the Lord of all people.
 
You know what has happened all over Judea. It began in Galilee after John told the people they needed to be baptized. You know about Jesus from Nazareth. God made him the Messiah by giving him the Holy Spirit and power. Jesus went everywhere doing good for people. He healed those who were ruled by the devil, showing that God was with him. We saw all that Jesus did in Judea and in Jerusalem. But he was killed. They put him on a cross made of wood.
 
But on the third day after his death, God raised him to life and let him be seen openly. He was not seen by everyone, but only by us, the ones God had already chosen to be witnesses. We ate and drank with him after he was raised from death. Jesus told us to go and speak to the people. He told us to tell them that he is the one God chose to be the Judge of all who are living and all who have died.
 
Everyone who believes in Jesus will have their sins forgiven through his name. All the prophets agree that this is true.”
 
 
Livet, Musik, Tro | | Kommentera |

There's no other song

This song is so dear to my heart. It changed my life last year, through the anointing of the Holy Spirit. ♥
 
 
 
Hälsa, Livet, Musik, Tro | | Kommentera |

My glorious friend

Någonting hände. Det som jag trodde att skulle kännas som en tagg i hjärtat. Men istället fylldes jag bara av frid och en glädje... det kan bara Gud göra. 

Mänskligt sätt hade det jag fått reda på gjort mig modlös. Visst inte för all tid, men troligtvis hade det dragit ner mig ett tag, om jag inte känt Jesus.

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, på hjärtesorg följer modlöshet. Ordspråksboken 15:13 

Ty den Anden som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Andra Timoteusbrevet 1:7 

Jag upplever så starkt Guds tröst. Inte på ett sätt som skulle likna "Åh, det är så synd om dig." så att jag skulle falla i självömkan.

(Och ni är fria att fundera över vad det handlar om, men det är inte poängen som Herren vill föra fram när jag delar detta offentligt.)   

För istället för att jag blev ledsen - så fick jag hopp, glädje och en närmare tillit till Honom. Han känner mitt hjärta och kommer aldrig att skada det! 

Den underbara kärleken får vi alla ta emot och det är också det som Fader längtar mest efter att vi ska få uppleva och lära känna! 

För så älskade Gud världen att Han gav sin ende Son (för att bära våra plågor, synder och död på korset) så att de som tror på Honom ska få evigt liv! (Johannesevangeliet 3:16 och Jesaja 53:4-5)

Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid och genom Hans sår, kan vi bli helade till kropp och själ! 

Kristus uppstod som Kung och Segrare över mörkrets makter! Vi kan alla bli räddade och vända tillbaka till Pappas armar, bort från allt det som hindrar oss från att leva som älskade söner och döttrar... 

I HANS KÄRLEK, GLÄDJE, FRID, STYRKA, HÄLSA OCH BEFRIANDE HÄRLIGHET  - det som är vårt ursprung! ♥

Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdigt och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Efesierbrevet 5:8-10

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er FRIA!  Johannesevangeliet 8:32 

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. 1 Thessalonikerbrevet 5:23-24


 

Jag tänker också dela och be bönen som Paulus skrev i Efesierbrevet - kapitel 1, vers 17 till 23:

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. 

Amen, tack Jesus! ♥

Du ÄR och gör ALLT bättre... Jag älskar dig. ♥

Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet så skall ni få allt det andra också. Matteusevangeliet 6:33

Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Psaltaren 37:4‭-‬6

 
Så vacker. ♥
 
 
Livet, Tro | | En kommentar |
Upp