Dagens andakt från boken "Jesus kallar på dig" skriven av Sarah Young

Jag förbereder dig för det som ligger framför dig, precis om hörnet. (Han gör det även när vi inte kan se någon utväg) Ta dig tid att vara stilla i min närvaro så att jag kan ge dig kraft. (När vi ber och talar med honom, tackar och prisar honom med tex lovsång, och fokuserar på hans närvaro, ja då först ger han av sin kraft till oss) 
 
Ju mer upptagen du är, desto mer behöver du den här tiden i stillhet med mig. Så många människor tror att tid tillsammans med mig är en lyx de inte kan unna sig. Som ett resultat av detta lever och arbetar de i sin egen kraft - tills den försvinner. Då ropar de antingen efter min hjälp eller vänder sig bort i bitterhet. 
 
Hur mycket bättre är det inte att vandra nära mig och förtrösta på min kraft och lita på mig i varje situation? Om du lever på det här sättet kommer du att göra mindre men uträtta mycket mer. Din lugna livsrytm kommer att vara ovanlig i den här hektiska tidsåldern. Vissa människor kanske kommer att se dig som lat, men desto fler kommer att bli välsignade av att du är så fylld av frid. Vandra i ljuset med mig, så kommer du att återspegla mig för världen.
 
 © Janne Kütimaa
 
 
Bibelverser:
 
Intet öra har hört, inget öga har sett någon annan gud än dig gripa in för dem som hoppas på honom. Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta, dem som följer dig och tänker på dig.  / JESAJA 64:4-5
 
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. / JOHANNESEVANGELIET 15:5
 
Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjs strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. / PSALTAREN 36:7-10
 
 
Tro | | Kommentera |
Upp