Sund hästhantering

Jag brinner för hästarnas välmående och drivs av en längtan att få fler hästmänniskor och ägare att få mer kunskap och att de ska lära sig att inse hur det ska behandla sina älskade hästar på ett vänligt men sunt sätt.
 
Och det kan variera en hel del beroende på individ och situation. För mig just nu är det i vissa situationer negativ förstärkning och vissa positiv förstärkning. Också ens kroppspråk och energi i sig, utan något vidare tryck eller belöning spelar in.

Varför jag också betonar just sund hästhantering är för att endast vänlig hantering kan bli fel, särskilt med unghästar. De är som med barn. Om man endast skulle vara vänliga mot sina barn, utan begränsningar och låta dem göra och få allt de begär av en så skulle vi få bortskämda, egoistiska barn som skulle ta allt för givet. Och om vi skulle låta de undslippa alla svårigheter så skulle de försvagas och minsta krävande sak skulle de klaga över.

Så tror jag att det är även med hästar. Hästar som alltid får som de vill, kommer inte att utvecklas eller lära sig någonting av oss människor. Samma sak är det med andra hästar i flocken. Om en unghäst inte bli lärd av en äldre häst om ur den ska uppföra sig så kan den bli väldigt överdominant och vill testa gränserna på oss människor också, och blir då farlig för oss att hantera. Min syn på dominans och rangordning kommer jag kanske skriva om en annan gång, men för att klargöra en sak så anser jag att den traditionella hiearkin inte överenstämmer med verkligheten alla gånger och är en förvrängd syn på hästar och djurflockar. Utvalda tamdjur i olika storlek, ålder, kön, personligheter och förmågor på ett begränsat område agerar också annorlunda än vildhästar som är av samma "familj" och behöver varandra för att överleva. 

Om hästen alltid får avsluta någonting lite krävande när den vill, så får den inte chansen att utveckla sitt tålamod. Den kommer troligtvist tappa uppskattningen av belöning och frihet om den får allt serverat i livet. Den kan inte heller stärka sitt självförtroende och självkänsla och känna sig bra på något om den inte får chansen att klara små utmaningar.

Sund hästhantering innebär också kärlek, respekt, tålamod hänsyn och ödmjukhet för hästen. Det är själva kärnan. Men om vi väljer att ha hästar, alltså hästar i fångenskap som är det enda sättet, då väljer vi att blanda oss in i hästarnas naturliga system och syfte i livet och då är både vi och hästarna tvungna att kompromissa. Det kan aldrig bli helt naturligt, och det kan aldrig bli perfekt. Jag har länge brottats med den tanken, att jag vill ju ge min häst allt den vill ha! Men det kommer inte att fungera jämt. Man får ta det bästa av det man kan och göra det så optimalt som det är möjligt. Bättre än så kan ingen. Och hästar är otroligt toleranta djur, jag tror att de kan må bra i sin tillvaro fastän de lever begränsade liv.

 
 
 
 
 
 
 
Häst | | Kommentera |
Upp