Sanningar och löften

Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa.

Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom ur allt.

Han skyddar varje ben i hans kropp, inte ett enda skall krossas. Psaltaren 34:20-21

Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld. Psaltaren 34:23

 

Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, dig som man kallat ”den utstötte” ”Sion som ingen bryr sig om”.

Så säger Herren:

Jag skall resa Jakobs tält på nytt och förbarma mig över hans boningar. Staden skall byggas upp på sin kulle, och palatset stå på sin rätta plats.

Lovsång skall höras därifrån och glada skratt.

Jag skall göra dem flera, inte färre, jag skall göra dem ärade, inte ringa. Jeremia 30:17-19

 

Folken skall se din upprättelse, alla kungar se din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som Herren själv förkunnar, du blir en praktfull krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i din Guds händer.

Du skall inte längre kallas ”den övergivna” ditt land inte längre kallas ”den förskjutna”, utan du skall heta ”hon som jag har kär” och ditt land ”den äkta makan”.

Ty Herren har dig kär och ditt land skall äktas av honom. Som när en ung man äktar en flicka, så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta, och som brudgummen gläds åt sin brud, så skall din Gud glädjas över dig. Jesaja 62:2-5

 

 
 
 
Livet, Musik, Tro | | Kommentera |
Upp