Fri från depression

Jag är kristen och varit deprimerad i flera år. Tyvärr förekommer även det bland troende. För fienden, djävulen vill få oss att tappa modet när vi tror på Gud.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Han vill stjäla vår glädje och förtröstan på Gud. Men Jesus har lovat oss: Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Här är har jag samlat fantastiska bibelord, sanningarna som jag lever efter idag. Ta emot Jesus och börja ett liv som Guds pånyttfödda barn och få befrielsen av Honom!
 
BIBELN

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jesaja 53:4

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteusevangeliet 11:28-30

Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset. Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa, för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne. Job 33:28-30  

Vet du, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jorden ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja 40:28-31  

Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljuset barn. Efeiserbrevet 5:8

Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Psaltaren 30:12-13

Andens frukt är därmed kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Galaterbrevet 5:22-23

Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Kolosserbrevet 1:11-12

Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag talat till er är Ande och liv. Johannesevangeliet 6:63

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. 1 Korintierbrevet 4:20

Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteusevangeliet 10:5-8
 
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Matteusevangeliet 19:26

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Romarbrevet 8:15

Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. Filipperbrevet 4:19-20

Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Psaltaren 23:2
 
I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och det lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannesevangeliet 1:4-5

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannesevangeliet 8:36

Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande. Apostlagärningarna 13:52

Ty han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat. Predikaren 5:19

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannesevangeliet 8:32

Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall fullkomlig. Johannesevangeliet 15:11

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Johannes första brev 1:5-6

Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort. Jesaja 35:10

 
 
Hälsa, Livet, Tro | | Kommentera |
Upp