Att växa upp som en "HSP"

"Highly Sensitive Person" (HSP) är en benämning som jag hittat ganska nyligen på internet. Högkänslig personlighet på svenska, som ca 15-20% av världens befolkning har. När jag läste mer om det så var det helt klart - alla påståenden om detta stämde in på mig under min uppväxt:
 
• Har du ofta känt att det är något ”fel” på dig?
• Blir du lätt överväldigad av sinnesintryck, ljud, ljus, starka lukter?
• Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring dig?
• Hoppar du lätt till av plötsliga höga ljud eller annat som du inte är beredd på?
• Har du fått höra att du är ”överkänslig”, ”tänk inte så mycket", "ta inte åt dig så mycket” eller ”vad du överreagerar”?
• Har du svårt att se våldsamma och blodiga spelfilmer fastän du vet att det hela är på låtsas?
• Anstränger du dig mycket för att inte göra fel eller glömma saker?
• Är du mycket känslig för smärta?
• Har du ett rikt inre liv? 
• Kan du bli djupt berörd av konst, musik, natur eller andra upplevelser?
• Njuter du intensivt av saker och nyanser som många tycks missa? 
• När du måste konkurrera eller bli observerad medan du utför en uppgift, blir du då nervös och skakig och presterar sämre än vad du annars skulle gjort? 
• När du var liten, uppfattade dina föräldrar eller lärare att du var känslig eller blyg? 
• Tycker folk i allmänhet att du är vänlig och behaglig?
• Funderar du ofta över existentiella frågor?
• Är du en entreprenör? 
• Engagerar du dig lätt för mycket i andras problem? 
• Har du ofta svårt att mentalt släppa saker som har hänt? Kan du grubbla över sådant du själv har gjort och vad andra att sagt? Har du svårt att gå vidare? 
• Blir du ofta mer ledsen än andra för småsaker samtidigt som du ofta kan känna intensiv lycka inför sådant som andra knappt lägger märke till? 
• Tycker du ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som du av olika saker, undrar du om dom verkligen har sett samma film som du? Ser dom inte skiftningarna i löven? Uppfattade dom inte att den vi mötte var så ledsen? 
http://www.xn--hgknslighet-n8a5u.se/sj%C3%A4lvtest-21694736
 
Andra kännetecknen på HSP
 
• Föredrar att stå vid sidan av snarare än att kliva rätt in i en ny social eller rumslig situation, för att därigenom få tid på sig att observera och reflektera innan man aktivt engagerar sig i situationen.
• Vill överväga alla detaljer och möjliga konsekvenser innan man handlar. "Gör det en gång och gör det rätt." Detta medför att man som HSP fattar beslut långsammare än många andra, är mer medveten om risker och möjligheter, och anses långsam men korrekt eller rent av perfektionistisk. 
• Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, p.g.a att man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler. Vilket gör att man ofta gissar rätt med hjälp av sin intuition. (Jag har alltid iakttagit och tänkt väldigt mycket på hur andra människor mår och försöker förstå varför de gör sina handlingar. Men jag skulle inte påstå att jag gissat rätt för det alla gånger.) 
• Åsamkas ofta större lidande p.g.a. dåliga uppväxtförhållanden än vad andra gör, men kan också ha vunnit mer än andra om man har vuxit upp under goda förhållanden.
• Handlar mer samvetsgrant än andra p.g.a att man är så starkt fokuserad på orsak och verkan (d.v.s. risker och möjligheter). 
• Är ovanligt bekymrade över sociala orättvisor och miljön, samt uttrycker ofta ett starkt känslomässigt engagemang. 
• Behöver inte så mycket stimuli för att bli överstimulerad eller upphetsad. Detta leder till att man ofta har sämre prestationsförmåga än andra.
• Är begåvad, är konstnärlig eller har en passion för att ta del av olika konstformer. 
• Har ett starkt spirituellt intresse och utövar det.
• Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.
• Upplever ofta förändringar i tillvaron som stressiga.
• Har ofta ovanligt livliga eller färgstarka drömmar.
• Klagar mer än andra över att man är överstimulerad eller över att vissa miljöer upplevs som obehagliga.
• Har en större sensorisk känslighet — darrar lätt, har ett mer reaktivt immunförsvar och har en lägre smärttröskel. Får ofta större reaktioner av koffein och mediciner än vad andra får.
• Pratar på ett hänsynsfullt vis, ibland på ett indirekt sätt. Ger antydningar i stället för direkta uppmaningar. 
• Tycker att naturen har en särskilt helande och lugnande effekt, eller att man oftare än andra blir rörd av dess skönhet. Förtjust i djur, växter och att vara nära eller i vatten. 
http://www.hspsverige.se/vanliga-fraringgor-om-hsp.html
 
Nu till det jag ville komma med detta inlägg. För jag låter inte min personlighet styra mitt liv längre! Inte för att den jag är, är någonting dåligt för den delen heller. Att ha ett samvete - viljan att göra gott och vara rättfärdig, att bry sig om andra, vara begåvad, må illa av skräckfilmer och våld, känna stark lycka av musik, djur och natur. Att fundera över existensiella frågor och söka efter Gud. Är inte det heliga egenskaper? Vem vill förstöra det? Jo, djävulen. Därför vill han utnyttja ens känslighet till att överväldigas av världen.
 
Jag har haft väldigt mycket rädsla och oro under min uppväxt. Varit rädd för smärta, lukter, smaker och nya sociala sammanhang. Jag har haft ångest för att säga fel och göra fel. Det har också lett till att jag inte känt mig bekväm att ha ansvar över någonting viktigt, ifall att jag skulle göra ett misstag eller glömma något. Vid tillrättavisningar i skolan kände jag skam i flera veckor efteråt. Bild var ett jobbigt ämne. Det gick inte att skapa något inom tidsbegränsning - för att sedan bedömas av det! Andra ämnen som man kunde läsa sig till gick väldigt bra.
 
Genom tonåren gjorde livet att jag blev deprimerad i många år, drabbades senare av ångest, ständig ofrid, utmattningssyndrom, självskadetankar och självmordstankar. 
 
Men när jag börjar förstå vad Gud har gjort för mig och gett mitt liv till Honom, ja då behöver jag inte längre ha fruktan för att bli fördömd. Och Han gör mig fri och lycklig! Jag behöver inte längre vara rädd för någon eller någonting. Jag behöver inte bära andras problem, eller hela världens för den delen heller! På korset bar Jesus alla synder, sjukdomar och elände. Och Han har övervunnit världen.
 
Jag får bara växa i min identitet som Hans dotter. Så oändligt mycket som Han älskar mig, så kan Han fylla alla mina behov och bekräftelse på kärlek. Jag lär mig att älska Honom först och sedan älska mig själv, såsom andra människor, även dem som tycker illa om mig. 
 
Kommer att växa mig stark i Honom. Min känslighet skall Han få vara Herre över! Tack Jesus. ♥
 
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja underbara är dina verk, min själ vet det så väl. (Psaltaren 139:14)  
 
 
 
Strong enough to calm the storms
of fear and unbelief
Fierce enough to break the cords
of death that clung to me
Cause I have come to know a love
whose power has overcome
every insecurity
Heaven moves and demons flee 
as I lift my voice song to sing
O, your love is strong
 
 
Livet, Tro | | En kommentar |
Upp