2017 - walking in the true promises

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Jesaja 40:31

Tappa inte modet, bli inte skrämda av de rykten som går i landet. Ena året kommer ett rykte, året därpå ett annat, rykten om våld i landet, om härskares kamp mot härskare. Jeremia 51:46

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannesevangeliet 14:27

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Galaterbrevet 5:25

Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. 2 Korinthierbrevet 1:20

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Johannesevangeliet 15:7

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Romarbrevet 8:31

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett löftet är trofast. Hebreerbrevet 10:23

Må ditt liv bli till stor välsignelse och glädje! Ett nytt år eller inte - det är inte för sent att vända sig till eller tillbaka till Jesus. Han står och knackar på dörren av ditt hjärta, väntandes med öppna armar. ♥


 

But those who hope in the Lord will renew their strenght, they will fly up on wings like eagles, they will run and not be weary. Isaiah 40:31

Don't be distracted or frightened by the rumors you hear in the land. Sometimes you hear one thing and another time something else, rumors of violence and uprisings. Jeremiah 51:46

Peace I leave with you. My peace I give you. I give to you not as the world gives. Don't be troubled or afraid. John 14:27

If we live by the Spirit, let's follow the Spirit. Galatians 5:25

All of God's promises have their yes in him. That is why we say Amen through him to the glory of God. 2 Corinthians 1:20

If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. John 15:7

So what are we going to say about these things? If God is for us, who us against us? Romans 8:31

Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23

May your life be blessed and joyful, a new year or not - it's not too late for turning to Jesus or back to him! He is knocking on the door of your heart, waiting with open arms! ♥

 
 
Livet, Tro | |
#1 - - Marcus:

Heidi Baker? Bethel Church? Du är verkligen ute på tunn is! Du kommer bli svårt bedragen om det är hos Bill Johnson och hans lärjungar du hämtar din tro och inte hos Herren, källan med det friska vattnet. (Jer. 17:5-8, 13)

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps. 119:105)

Svar: Jag har tro på Jesus och läser bibeln, det är mitt dagliga bröd. Ett videoklipp på någon som talar om att inte ge upp, hålla fast vid Guds löften och fortsätta älska Jesus och andra vad som än händer, det är sant enligt ordet. Tack för att du läser min blogg!
E-mail: Sarahannamaria@live.se

#2 - - Marcus:

Mm, fagra ord minsann. Men tillkommer det en kvinna att, likt denna, få träda upp såsom lärare?

Jag tror att Jesus är Guds Son och Guds Ord. (Joh. 1:14)

Svar: Förstår inte riktigt vad du menar. Är du emot att kvinnor predikar överhuvudtaget? Ja det stämmer att Jesus är Guds son och Guds ord. Var välsignad!
E-mail: Sarahannamaria@live.se

Upp